Buju Banton - Quick / 1998 /
Name : Buju Banton
Albun : Quick
Original Release Date: August 18, 1998

Buju Banton - Quick / August 18, 1998 /


1 Quick
2 Bring Your Body Come to Me
3 Stamina Daddy
4 Louq Di Buddy
5 Mumma Long and Tounge
6 Gold Spoon
7 Gun Unnu Want
8 General
9 Glamatize
10 Mandy See

No response to “Buju Banton - Quick / 1998 /”